جناب آقای محسن رضایی دبیر تشخیص مصلحت نظام اخیرا اعلام کردند که جناح های سیاسی فعلا بروند کنار مردم دولت پاکدستان می خواهند !! هم اینکه برادر محسن ؛ امروز به این نتیجه بازم جای شکر داره ...اما امیدوارم حرف هایی از جنس انتخابات نباشه ... به هر حال دم دمای انتخابات این جور حرفهای دهن پُر کن زیاده ... اما وقت عمل برای هیچکدوم از وعده ها پیش نمیاد ... ولش کنیم بابا ... ما چیکار داریم به سیاست ، سیاست بمونه برای اهلش ...همه چی آرومه ...

برچسب ها :
محسن رضایی؛پلاک؛محض یارمهربان ,