هر وقت شهید صیاد با مسئولان ارتش خدمت مقام معظم رهبری حفظه الله می رسیدند ، قلم و کاغذ را در می آورد و همانجا سخنان ایشان را یادداشت میکرد. بعضی بهش می گفتند هم روزنامه ها تمام سخنان ایشان را می نویسند و هم اخبار ساعت 2 پخش می کند . چرا انقد به خودت سختی می دهی ؟ چهره اش را در هم می کشید و می گفت نه نمی شود ... ! ولی امرم وقتی سخن می گوید ، نمی توانم تا ساعت 2 به تأخیر بیندازم ! من از همین جا که به محل کار بروم این دستورات را پیگیری می کنم تا عملی شود ...

برای شادی روح شهید سپهبد صیاد شیرازی صلوات

 
برچسب ها :
پلاک؛ محض یار مهربان ؛ شهید صیاد شیرازی . مجتبی شهری ,