...مدافع حریمه عمه زینبم من 
علمدار جبهه فرهنگی گیلان ، شهید سید اسماعیل سیرت نیا...
برای شادی روح بلند همه شهدای اسلام علی الخصوص شهدای مدافع حرم صلواتبرچسب ها :
پلاک ؛ مجتبی شهری ؛ محض یار مهربان؛ مدافعین حرم ,