شما را به خدا امام را تنها نگذارید و از ایشان حمایت کنید و خالصانه در راه الله قدم بردارید و به آرزوی انسانیت یعنی شهادت برسید من همیشه از مردن در رختخواب هراس داشتم زیرا که دنیا محل زودگذر است و لذات دنیا زودگذر و دنیا به فناست .

برادران پیروزی نزدیک است و کسی که قرآن و اسلام پشتیبان اوست پیروز است...

فرازی از وصیت نامه شهید علیرضا چپکی